Echtscheiding

Wat?

Echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk terwijl beide partners leven. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt. Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of een advocaat. Voor meer informatie over de echtscheiding raadpleeg je dus best een advocaat of een notaris.

Feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed, echtscheiding?

  • Een feitelijke scheiding is het niet meer samenleven van de echtgenoten. Ondanks het feit dat de verplichting tot samenwonen blijft bestaan, kiezen de huwelijkspartners ervoor om op een afzonderlijke adres ingeschreven te worden.
  • Bij een scheiding van tafel en bed, zal een gerechtelijke uitspraak de verplichting tot samenwoning opheffen en de goederen scheiden. De uitspraak verbreekt de huwelijksbanden niet maar zwakt de wederzijdse rechten en plichten af.
  • De echtscheiding is de officiële ontbinding via gerechtelijke uitspraak van de huwelijksbanden.
    • Echtscheiding door onderlinge toestemming (onderling akkoord van de echtgenoten op alle punten).
    • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (drie soorten: met alle wettelijke middelen bewijzen, gezamenlijke aanvraag en eenzijdige aanvraag).

Bij alle vormen van echtscheiding hebben de partijen na de betekening van de uitspraak één maand de tijd om in beroep te gaan.

Wat doet de gemeente?

De dienst Burgerzaken wordt slechts in laatste instantie ingeschakeld, namelijk bij het definitief worden van de procedure. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, met andere woorden heeft kracht van gewijsde, als de voorgeschreven beroepstermijn verstreken is en er tegen het vonnis of arrest geen beroep aangetekend is.
Wanneer het vonnis definitief is, stuurt de griffier van de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een maand een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de ex-partners woont. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft een termijn van een maand om het vonnis over te schrijven.

Moet ik mijn identiteitskaart laten wijzigen?

Er moeten geen aanpassingen aan je identiteitskaart gebeuren. 

Hoe kan ik mijn echtscheiding bewijzen?

  • Je kan een afschrift van de overschrijving van je echtscheidingsvonnis krijgen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je destijds huwde.
  • Op een bewijs van woonst, afgeleverd door de dienst Burgerzaken staat je burgerlijke staat vermeld.
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken