Diervriendelijk beheer van ratten en muizen


Ratten veroorzaken materiële schade en verspreiden ziekten. Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987).

Hoe voorkomen?

Ratten bij je thuis? De reflex is dan om rattenvergif te leggen. Maar beter nog is een rattenplaag voorkomen door ervoor te zorgen dat je tuin en woning niet aantrekkelijk zijn voor ratten.

 • Voedsel in huis lokt ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
 • Voeder kippen of andere huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt zodat de rat ’s nachts geen eten meer vindt. Voeder niet meer dan nodig!
 • Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel,…). Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning.
 • Zorg er ook voor dat ratten je huis niet binnen geraken. Dicht openingen en spleten die als ingang kunnen dienen.
 • Zorg voor een goed uitgebouwd en onderhouden rioleringsnetwerk.
 

Hoe bestrijden?

 • Vermijd rodenticiden
  Gebruik zo weinig mogelijk vergif. Volgens het Besluit Duurzaam Pesticidengebruik van 15 maart 2013 mogen openbare diensten geen gebruik maken van pesticiden. In uitzonderlijke situaties zijn afwijkingen mogelijk voor de bestrijding van ratten.
 • Vangmethodes
  Gebruik methoden die selectief zijn en een snelle dood veroorzaken zoals klemmen of elektrocutievallen.
 • Roofdieren
  Stimuleer de aanwezigheid van natuurlijke predatoren zoals marterachtigen (wezels, hermelijnen, steenmarters) of roofvogels (buizerds, torenvalken, kerk- en steenuilen).
  Trek roofvogels aan door nestkasten te plaatsen en goede uitzichtplekken te creëren. Ook voor marterachtigen kan je nestkasten bouwen, maar voorzie ook schuilplaatsen zoals dicht struikgewas, hooi, stro, een stapel snoeihout of holle bomen.

Meer informatie vind je in de brochure Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond je woning.

Ratten op het openbaar domein? Contacteer de milieudienst: klimaat@hoeilaart.be, tel. 02 894 95 31.

Ratten langs de IJse of riolen? Meld dit bij de provincie Vlaams-Brabant: meldpuntratten@vlaamsbrabant.be, www.vlaamsbrabant.be/meldpuntratten,
tel. 016 26 77 90.

Ratten in of op je eigendom? Doe zelf het nodige. In de handel vind je vallen, klemmen en giftig lokaas.

Meer info?

Klimaatdienst

02 894 95 31

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle openingsuren