College en vast bureau, werking

Het college van burgemeester en schepenen – ook schepencollege genoemd –  is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt onder meer de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het vast bureau is belast met het dagelijks bestuur van het OCMW en doet hetzelfde voor de OCMW-raad of Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Sinds het decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 in werking trad, zijn het college en het vast bureau samengesteld uit dezelfde personen. De burgemeester is voorzitter van het college en van het vast bureau. In het Hoeilaarste college en vast bureau zetelen zes leden.

Het college en het vast bureau vergaderen in principe elke week. De vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Adres: Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart

Een afspraak met de burgemeester maak je best via het Onthaal (onthaal@hoeilaart.be,
tel. 02 658 28 40). De schepenen contacteer je persoonlijk om een geschikt moment af te spreken.

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 40
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren