Bestuurderspas

Wat?

Je dient een bestuurderspas op zak te hebben wanneer je een voertuig bestuurt waarmee je individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB) aanbiedt dat vergund is door een stad of gemeente in het Vlaamse Gewest (ook als de vergunning dateert van voor 1 januari 2020).

Je dient de pas aan te vragen bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Als je je bestuurderspas verliest of naar een andere gemeente verhuist, moet je een nieuwe aanvragen.

Ben je niet gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest, dan kan je de bestuurderspas aanvragen in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Om individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB) aan te bieden moet je, naast de bestuurderspas, ook beschikken over een vergunning. Die vergunning moet je aanvragen bij de gemeente waar je exploitatiezetel is gevestigd. Voor meer uitleg hierover en om een vergunning aan te vragen in Hoeilaart, klik hier.

Aanvraagprocedure

Indien je in Hoeilaart gedomicilieerd bent, kan je je bestuurderspas aanvragen bij de gemeente Hoeilaart. Dat kan op twee manieren.

1.  Met een papieren formulier. Download het hier en stuur het, samen met de gevraagde documenten, aangetekend naar de dienst Lokale Economie, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart, of geef het tegen ontvangstbewijs af aan het Onthaal van de gemeente.
2. Via een beveiligd online formulier van de Vlaamse overheid.  Klik op ‘Vraag een bestuurderspas aan’. Selecteer Hoeilaart als gemeente.

Zorg er in elk geval voor dat je aanvraag en de gevraagde documenten volledig zijn! Onvolledige aanvragen kunnen niet behandeld worden.

Volgende documenten dien je bij te voegen:

  • Een kopie van je identiteitskaart;
  • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, dat minder dan 3 maanden oud is;
  • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of het niveau A2indien B1 nog niet werd behaald) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig onderwijs of volwassenenonderwijs.
  • Een rijbewijs van minimum twee jaar oud met geldige medische keuring (bezoldigd vervoer).
  • Als je een buitenlands staatsburger bent: een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.
  • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel: een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Hoeveel kost het?

20 euro (bedrag 2020, wordt geïndexeerd).

Regelgeving

Op 1 januari 2020 trad het decreet ‘Individueel bezoldigde personenvervoer’ van 29 maart 2019 in werking. Het overeenstemmende uitvoeringsbesluit is van 8 november 2019. De coronamaatregelen zijn opgenomen in het MB van 24 maart (artikel 36 tot en met 40), gewijzigd bij MB van 8 mei (artikel 2 tot en met 4).
Meer informatie en wetgeving is terug te vinden via https://www.vlaanderen.be/taxi.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren