Bekendmakingen, personeel

Rechtspositieregeling (RPR) gemeentepersoneel

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2024 - online gezet op 31 mei 2024

Deontologische code gemeentepersoneel

Door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 februari 2007 - online gezet op 1 maart 2019

Rechtspositieregeling (RPR) OCMW-personeel

Gecoördineerde versie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2024 - online gezet op 31 mei 2024

Deontologische code OCMW-personeel

Door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 18 juni 2012

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 09 95
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren