Attest van wettelijke samenwoning

Wat?

Dit attest bevestigt dat twee personen een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekenden. Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder: namen en voornamen, geboortedatums en geboorteplaatsen, adres, datum van de verklaring van wettelijke samenwoning en plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Wie mag het aanvragen?

Een van beide partners die wettelijk samenwonen in Hoeilaart.

Voorwaarde

Je moet in de bevolkingsregisters van Hoeilaart ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Hier online aanvragen. Je ontvangt het attest in je mailbox.
  • Via mail burgerzaken@hoeilaart.be. Vermeld je rijksregisternummer. Je ontvangt het attest in je mailbox.
  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het attest wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsurenAfspraak Burgerzaken