Attest van verblijf en nationaliteit

Wat?

In een attest van verblijf en nationaliteit bevestigt de gemeente dat iemand ingeschreven is op zijn adres in Hoeilaart en wordt tevens de nationaliteit vermeld.

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens: naam en voornamen, plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat, beroep, huidig adres met vermelding van datum van inschrijvingen en nationaliteit.

Wie mag het aanvragen?

Jijzelf als het betrekking heeft op jou, de referentiepersoon (het gezinshoofd) voor de inwonende gezinsleden, of je wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd...).

Voorwaarde

Je bent in de bevolkingsregisters van Hoeilaart ingeschreven.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Hier online aanvragen. Je ontvangt het attest in je mailbox.
  • Via mail burgerzaken@hoeilaart.be. Vermeld je rijksregisternummer. Je ontvangt het attest in je mailbox.
  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het attest wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren