Archief

De archiefkelder in het gemeentehuis

In het archief van Hoeilaart worden heel wat oude documenten, voorwerpen, foto’s … bijgehouden die je kan raadplegen wanneer je iets wil weten of onderzoeken over het verleden van Hoeilaart en zijn bewoners. Het wordt beheerd door de plaatselijke heemkundige kring en bevindt zich in de kelder van het gemeentehuis.

Je vindt er onder meer de briefwisseling, notulen van de gemeenteraad en het college, documenten en dossiers over onderwijs, financiën, militie en andere bevoegdheden van de gemeente van voor 1940.

Ook wie opzoekingen doet over de stamboom van een familie die zijn wortels heeft in de Druivenstreek, kan zich tot het archief wenden. Momenteel zijn niet alleen de fotokopieën van de parochieregisters van Hoeilaart van voor 1800 aanwezig maar eveneens de ingescande registers van 1607 tot 1900. Via indexen heb je bovendien een overzicht van de parochieregisters van naburige gemeenten. Ook de akten van de burgerlijke stand, van 1796 tot 1900, zijn aanwezig. Computergemaakte overzichten van de burgerlijke stand (1796-1822) en de oudste bevolkingsregisters (1823-1890) zijn eveneens ter beschikking.

Daarnaast werd de laatste jaren een zeer uitgebreide beeldbank van onze gemeente opgebouwd met meer dan 36.000 beelden. Ze bevat in de eerste plaats foto’s van dorpszichten, het verenigingsleven, de scholen en dorpsgenoten. Ook rouwbrieven en bidprentjes worden verzameld, ingescand en geïndexeerd, alsook honderden persknipsels van het begin van de 20e eeuw tot heden. Andere externe archieven die betrekking hebben op ons dorp, zoals bijvoorbeeld het kerkelijk archief, worden ingescand.

Het archief aanvaardt alle schenkingen van privépersonen en verenigingen.

Het archief is open op donderdagavond van 20 tot 22 uur. Daarbuiten is het mogelijk om een afspraak te maken. Dat kan via glazendorp@live.be.

Genealogische opzoekingen kunnen tijdens de kantooruren, na afspraak via glazendorp@live.be.

Archivaris is Michel Erkens, voorzitter van de Koninklijke Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’ vzw.

Klik hier voor het nieuwsbericht dat naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het archief in 2019 gepubliceerd werd.

Meer info?

Archief

02 657 05 04

Huidige openingsuren
Vandaag open van 20:00 tot 22:00
Morgen gesloten

Alle openingsuren