Afval van wijkfeest of evenement

Wat?

Zamel ook het afval van je wijkfeest of evenement selectief in. Hou de verschillende fracties gescheiden, zoals je dat thuis doet.
Heb je veel afval? Dan is Interrand bereid om de beige restfractiezakken en de blauwe zakken van het feest na het weekend te komen ophalen.

Wanneer?

Spreek vooraf met Interrand af. Interrand zal meestal al op maandag proberen langs te komen.
Contact: tel. 02 658 95 41, info@interrand.be

Waar?

Zet de zakken bijeen op de plaats die je met Interrand afsprak.

Wat met de andere fracties?

Ook de andere fracties  (kga, glas, ...) dien je gescheiden te houden. Fracties die Interrand niet aan huis ophaalt, breng je zelf naar het recyclagepark. In uitzonderlijke gevallen kan je met de milieudienst afspreken om gebruik te mogen maken van een gemeentekaart waarmee je gratis toegang krijgt tot het recyclagepark.

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren