Het college van burgemeester en schepenen

Adres: Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart

Een afspraak met de burgemeester maak je best via het Onthaal (tel. 02 658 28 40, onthaal [at] hoeilaart.be). De schepenen kan je persoonlijk contacteren om een geschikt moment af te spreken.

Tim Vandenput

Tim Vandenput - Open VLD
Burgemeester
Veldstraat 5
Gsm 0499 52 96 89 - Tel. 02 658 28 40 (gemeentehuis)
E-mail: tim.vandenput [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Veiligheid (politie & brandweer), Financiën & Begroting, Ruimtelijke Ordening, Burgerzaken, Personeel

Els Uytterhoeven

Els Uytterhoeven - Open VLD
Eerste schepen
C. Coppensstraat 88
Gsm 0477 43 07 92 - Tel. 02 657 99 69
E-mail: els.uytterhoeven [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Cultuur, Erfgoed, Feestelijkheden, Seniorenbeleid

Marc Vanderlinden

Marc Vanderlinden - Open VLD
Tweede schepen
J. Lindtsstraat 30
Gsm 0499 51 41 09 - Tel. 02 657 99 53
E-mail: marc.vanderlinden [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Openbare Werken, Mobiliteit, Patrimonium, Begraafplaatsen, Water, Autonoom Gemeentebedrijf

Eva De Bleeker

Eva De Bleeker - Open VLD
Derde schepen
Albert I-laan 10
Gsm 0499 39 29 79 -  Tel. 02 640 47 81
E-mail: eva.debleeker [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Sport, Onderwijs, Kinderopvang & Gezin, Wonen, Energie, Integratie

Joris Pijpen

Joris Pijpen - Open VLD
Vierde schepen
Parklaan 18
Gsm 0476 21 87 41
E-mail: joris.pijpen [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Jeugd, Communicatie & Inspraak, Digitalisering, Lokale Economie, Toerisme, Dierenwelzijn

Annelies Vanderlinden

Annelies Vanderlinden - Open VLD
Vijfde schepen
J. Lindtsstraat 32
Gsm 0476 55 91 11 - Tel. 02 657 02 67
E-mail: annelies.vanderlinden [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Sociale Zaken & Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Afvalbeleid, Milieu

Wilfried Van Raemdonck

Wilfried Van Raemdonck - PRO Hoeilaart
OCMW-voorzitter
Overwinningsstraat 18
Gsm 0496 58 16 77 - Tel. 02 657 42 93
E-mail: wilfried.vanraemdonck [at] hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Voorzitter OCMW-raad